Επιλογή Γλώσσας:

Οδηγός Βιβλιογραφίας

Η "Ελληνική Διασπορά" αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για την ανάρτηση και αναζήτηση  σχολιασμένης βιβλιογραφίας με στόχο την  υποστήριξη της μελέτης της ελληνικής διασποράς ως αντικειμένου επιστημονικής έρευνας.  Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές εγγραφές όλων των τύπων τεκμηρίων (βιβλία, άρθρα περιοδικών, παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) συνοδευμένες από σύντομες περιλήψεις  συντελώντας στη δημιουργία ενός θεματικού κόμβου όπου ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ή ερευνητής μπορεί να βρει συγκεντρωμένο έγκυρο επιστημονικό υλικό για την ελληνική διασπορά. Αναπτύσσεται ως αυτόνομη εφαρμογή του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

  • [?]
  • [?]
  • [?]
  • [?]
  • [?]
  • [?]
  • [?]
  • [?]