Επιλογή Γλώσσας:

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Σύντομες οδηγίες για επιτυχημένη αναζήτηση εγγραφών στη βάση δεδομένων της "Ελληνικής Διασποράς"

Η αναζήτηση εγγραφών στη βάση δεδομένων γίνεται συμπληρώνοντας ένα ή περισσότερα πεδία αναζήτησης στην αρχική σελίδα και πατώντας την επιλογή "Αναζήτηση" στην κάτω δεξιά πλευρά.  Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν σε νέα σελίδα ταξινομημένα αλφαβητικά με βάση τον τίτλο. Για να δείτε την περίληψη και την αναλυτική περιγραφή κάθε τεκμηρίου επιλέξτε το σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα...". Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν αποφέρει αποτελέσματα θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα"

Για την πλοήγηση στο σύνολο των καταχωρημένων εγγραφών στην "Ελληνική Διασπορά" επιλέγετε από το menu στο πάνω αρχικής μέρος της σελίδας την ένδειξη "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ". Οι εγγραφές εμφανίζονται ταξινομημένες αλφαβητικά με βάση τον τίτλο. Στο δεξί μέρος της σελίδας θα δείτε το πλαίσιο της "Αλφαβητικής Πλοήγησης" που σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις εγγραφές που ο τίτλος τους ξεκινά με κάποιο γράμμα είτε του ελληνικού είτε του λατινικού αλφαβήτου. (Σημ. Δεν απαιτείται η εγγραφή χρήστη για την αναζήτηση ή πλοήγηση στο περιεχόμενο της εφαρμογής.)

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει υλικό με βάση οποιαδήποτε "Λέξη-Κλειδί", αλλά και τον "Συγγραφέα/εις", τη "Θεματική κατηγορία", τα "Θέματα", την "Περιοδολόγηση", τον "Τόπο Εγκατάστασης" των μεταναστών, τον "Τύπο Τεκμηρίου", την "Χρονολογία Δημοσίευσης" και την "Γλώσσα Κειμένου".  Η αναζήτηση μπορεί να εκτελεστεί για κάθε πεδίο μεμονωμένα ή συνδυάζοντας πεδία μεταξύ τους, ώστε ο αριθμός των αποτελεσμάτων να περιοριστεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. 

Παρακάτω δίνονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων: 

Λέξη-Κλειδί: πληκτρολογείστε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες την λέξη ή τις λέξεις που περιγράφουν τα ενδιαφέροντα της αναζήτησης σας και στη συνέχεια πατήστε "Αναζήτηση" . Δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιήσετε κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Η μηχανή αναζήτησης θα σας επιστρέψει αποτελέσματα αν κάποιος από αυτούς τους όρους εμφανίζεται στον ΤΙΤΛΟ  του τεκμηρίου, την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, τα ΘΕΜΑΤΑ ή αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.

Συγγραφέας/εις:  Πληκτρολογείστε με κεφαλαίους χαρακτήρες το επίθετο του συγγραφέα, τεκμήρια του οποίου θέλετε να αναζητήσετε π.χ. ΚΟΝΤΗΣ . Στο πλαίσιο με τις επιλογές που θα σας εμφανίσει επιλέξτε το ολόκληρο ονοματεπώνυμο π.χ. ΚΟΝΤΗΣ Αντώνιος και στη συνέχεια πατήστε "Αναζήτηση" .  Με τον όρο "ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ" μπορείτε να δείτε έργα που έχουν παραπάνω από τρεις συγγραφείς.

Θεματική Κατηγορία: επιλέξτε από την αναδυόμενη λίστα τη θεματική κατηγορία για την οποία θέλετε να δείτε το αντίστοιχο υλικό και στη συνέχεια πατήστε "Αναζήτηση" . Σε παρένθεση φαίνεται ο αριθμός των καταχωρημένων τεκμηρίων ανά θεματική κατηγορία. Στο Ευρετήριο 'Ορων μπορείτε να δείτε έννοιες που σχετίζονται με την ελληνική διασπορά και την σημασία τους και να τις χρησιμοποιήσετε στην αναζήτηση σας.

Θέματα: Πληκτρολογείστε με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες τον θεματικό όρο  που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα της αναζήτησης π.χ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ και στη συνέχεια πατήστε "Αναζήτηση".  

Περιοδολόγηση: μπορείτε να δείτε τις τέσσερις ευρείες περιόδους στις οποίες η έρευνα κατανέμει χρονικά την ελληνική μεταναστευτική δραστηριότητα στην αναδυόμενη λίστα και να επιλέξετε μια από αυτές. Στη συνέχεια πατήστε "Αναζήτηση" .  Σε παρένθεση φαίνεται ο αριθμός των καταχωρημένων τεκμηρίων ανά περίοδο.

Τόπος Εγκατάστασης: μπορείτε να δείτε εγγραφές τεκμηρίων με βάση το γεωγραφικό κριτήριο του τόπου εγκατάστασης των μεταναστών. Επιλέξετε από τη λίστα την περιοχή που επιθυμείτε και πατήστε "Αναζήτηση". Σε παρένθεση φαίνεται ο αριθμός των καταχωρημένων τεκμηρίων ανά γεωγραφική περιοχή.

Τύπος Τεκμηρίου: οι επιλογές εμφανίζονται σε αναδυόμενη λίστα. Σε παρένθεση φαίνεται ο αριθμός των καταχωρημένων τεκμηρίων ανά τύπο τεκμηρίου. Επιλέξτε και πατήστε "Αναζήτηση".

Χρονολογία Δημοσίευσης:  οι επιλογές  εμφανίζονται σε αναδυόμενη λίστα που περιλαμβάνει τα έτη δημοσίευσης για οποία υπάρχουν καταχωρήσεις. Σε παρένθεση φαίνεται ο αριθμός των καταχωρημένων τεκμηρίων ανά έτος. Επιλέξτε και πατήστε "Αναζήτηση".

Γλώσσα Κειμένου: οι επιλογές  εμφανίζονται σε αναδυόμενη λίστα που περιλαμβάνει τις γλώσσες συγγραφής των καταχωρημένων τεκμηρίων. Σε παρένθεση φαίνεται ο αριθμός των καταχωρημένων τεκμηρίων ανά έτος. Επιλέξτε και πατήστε "Αναζήτηση".

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την αναζήτηση ή την πλοήγηση σας στην "Ελληνική Διασπορά" μπορείτε να επικοινωνήσετε με την  ομάδα διαχείρισης του ιστοτόπου μέσω της σελίδας "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"  

 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ