Επιλογή Γλώσσας:

Auslandische Arbeitsnehmer: zur Reintegration griechischer Wanderarbeitnehmer

Συγγραφέας: Fastenau, Frauke

Θέματα: Παλιννόστηση, Ένταξη στη χώρα προέλευσης, Εργασιακό καθεστώς


Περιγραφή: Η συγγραφέας περιγράφει το καθεστώς απασχόλησης παλιννοστούντων και επιχειρεί να καταδείξει σε ποιους οικονομικούς τομείς εμφανίζονται ανάγκες απορρόφησης. Επίσης κατατίθενται προτάσεις για μια εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των παλιννοστούντων και των παιδιών τους βασισμένη στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Το κείμενο αποτελεί τμήμα μιας έρευνας για την κατάσταση Ελλήνων μεταναστών από τις περιοχές των Σερρών και της Δράμας, που έγινε στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγής της ΕΟΚ, μεταξύ ΟΑΕΔ και του αντίστοιχου γερμανικού οργανισμού.

 

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ