Επιλογή Γλώσσας:

Η Αίγυπτος των Ελλήνων: συνοπτική ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου

Συγγραφέας: Γιαλουράκης, Μανώλης

Συντελεστές: Σουλογιάννης Ευθύμιος (πρόλογος)

Θέματα: Αίγυπτος, Ελληνική Διασπορά -- Ιστορία, Ελληνική Διασπορά -- Φορείς και οργανώσεις, Αιγυπτιώτες 


Περιγραφή: Το έργο συνιστά μία λεπτομερή καταγραφή της ιστορίας των ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου, με αφετηρία την αρχαϊκή περίοδο και κατάληξη τη δεκαετία του 1960 και έμφαση, όπως θα ήταν αναμενόμενο, στη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου. Η ιδιαίτερη, ωστόσο, αξία  του έργου συνίσταται στη λεπτομερή καταγραφή της ελληνικής παρουσίας στην Αίγυπτο και στην πολύπλευρη δραστηριότητα των Ελλήνων παροίκων στη χώρα από τις αρχές του 19ου μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα. Το βιβλίο περιλαμβάνει έναν εξαντλητικό κατάλογο των ελληνικών κοινοτήτων στην Αίγυπτο, από το Δέλτα του Νείλου μέχρι την Άνω Αίγυπτο και το Ασσουάν και από την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Διώρυγα του Σουέζ και τη Χερσόνησο του Σινά, περιλαμβανομένων και όλων των σωματείων, σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αδελφοτήτων, συλλόγων, ευαγών ιδρυμάτων και ναών που ιδρύθηκαν από Έλληνες στους τόπους εγκατάστασής τους. Επιπρόσθετα γίνεται εκτενής αναφορά σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων της Αιγύπτου, από τη σφαίρα της βιοτεχνικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, με έμφαση στον τομέα της υφαντουργίας, αλλά και τη μεταλλουργία την καπνοβιομηχανία και τη βυρσοδεψία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται φυσικά και στις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των Ελλήνων παροίκων στην Αίγυπτο. Από το έργο δε θα μπορούσε να λείπει και η εξέταση της δραστηριοποίησης των Ελλήνων τόσο σε πολιτιστικό επίπεδο – θέατρο, μουσική, ζωγραφική – όσο και στο πεδίο των εκδόσεων – εφημερίδες, περιοδικά και Έλληνες δημοσιογράφοι – αλλά και στο πεδίο της επιστημονικής παραγωγής – Νομική, Παιδαγωγική, Βιβλιοθηκονομία. Μέσα από την περιγραφή του ευρύτερου πλαισίου των δραστηριοτήτων της ελληνικής ομογένειας στη χώρα, σε συνδυασμό με την εξιστόρηση του βίου και του έργου μεμονωμένων μελών αυτής, επιστημόνων, εμπόρων, βιομηχάνων και ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων, επιχειρείται η σκιαγράφηση της συνολικής δραστηριότητας του Αιγυπτιώτικου Ελληνισμού του 19ου και 20ου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι  το βιβλίο συμπληρώνεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προερχόμενο από το Αρχείο του Ελληνισμού της Αιγύπτου, το οποίο διαθέτει το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο της Αθήνας (Ε.Λ.Ι.Α.)

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ