Επιλογή Γλώσσας:

Η μετανάστευση και το οικονομικοκοινωνικό προβλημα της χώρας

Συγγραφέας: Φίλιας, Βασίλης 

Θέματα: Μετανάστευση -- Επιπτώσεις στην χώρα προέλευσης, Έλληνες μετανάστες, Μετανάστευση -- Δημογραφικές επιπτώσεις, Δυτική Γερμανία, Αγροτική οικονομία 

Περιγραφή: Αποτελεί το 4ό κεφάλαιο του βιβλίου "Προβλήματα κοινωνικού μετασχηματισμού" όπου  γίνεται αναφορά στα αίτια και τις επιπτώσεις του ελληνικού μεταναστευτικού ρεύματος, στις συνέπειες που είχε η μετανάστευση στην ελληνική γεωργία των δεκαετιών 1950 και 1960 και στις συνέπειες της μετανάστευσης των Ελλήνων εργατών στη Δυτική Γερμανία. Επιπλέον παρουσιάζονται μελέτες για τις δημογραφικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στο νομό Κυκλάδων και Φλώρινας. Τέλος κατατίθενται ορισμένοι προβληματισμοί και προτάσεις αντιμετώπισης για το ελληνικό μεταναστευτικό ζήτημα.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ