Επιλογή Γλώσσας:

Zweisprachige Bildung: beispiele aus der griechischen Diaspora

Συγγραφέας: Δαμανάκης Μιχάλης 

Θέματα: Εκπαίδευση, Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας,  Ελληνικά σχολεία στις χώρες υποδοχής, Διγλωσσία, Παιδιά μεταναστών


Περιγραφή: Το παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνεται σε ένα συλλογικό έργο  και ασχολείται με το υπόβαθρο, τις μεταβολές  και τις προοπτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη Γερμανία. Η συνεισφορά του Μιχάλη Δαμανάκη επικεντρώνεται στο ζήτημα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών και των μεταναστών δεύτερης γενιάς, εξετάζοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές της δίγλωσσης εκπαίδευσης στους τόπους εγκατάστασης της Ελληνικής Διασποράς. Ειδικότερα, παρατίθενται μεταξύ άλλων τα παραδείγματα των «εθνικών» σχολείων στη Γερμανία, των σχολείων δηλαδή που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος, τα σχολεία του «Σαββάτου» ή τα απογευματινά στις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Αυστραλία, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στους μαθητές πέρα από το κανονικό ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η περίπτωση της ενσωμάτωσης της εκμάθησης των Ελληνικών στη διδακτέα ύλη, τα αυτόνομα ιδιωτικά ελληνικά σχολεία και –κυρίως– τα δίγλωσσα σχολεία των ομογενών, τα «Ημερήσια» σχολεία, (Η.Π.Α, Καναδάς, Αυστραλία, Σουδάν, Νότια Αφρική), όπου η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στα Ελληνικά και στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, όπως και οι αντίστοιχες περιπτώσεις σχολείων ομογενών που δέχονται και μαθητές μη ελληνικής καταγωγής (Αυστραλία).

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ