Επιλογή Γλώσσας:

Επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια: το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ

Συγγραφέας: Πετράκη Κυριακή

Θέματα: Εκπαίδευση, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Έρευνες


Περιγραφή: Πρόκειται για έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της ευρύτερης ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. στο πεδίο της ελληνόγλωσσσης εκπαίδευσης στην Ελληνική Διασπορά, και, ειδικότερα, στα πλαίσια του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» που τέθηκε σε ισχύ το 1997. Το συγκεκριμένο έργο εστιάζει στο ζήτημα της επιστημονικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από τους κόλπους της Ελληνικής Διασποράς – ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης – και είναι επιφορτισμένοι με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Το έργο διαρθρώνεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό κι ένα εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των Ελλήνων ομογενών στην αλλοδαπή, με την παράλληλη παράθεση των βασικότερων εκπαιδευτικών μοντέλων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, των φορέων που είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, ενώ επιχειρείται και η παρουσίαση ενός ευρύτερου πλαισίου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Διασποράς. Στο δεύτερο τμήμα του έργου η συγγραφέας προχωράει στην παράθεση των αποτελεσμάτων της σχετικής εμπειρικής έρευνας, με έμφαση, αφενός, στην καταγραφή και εξέταση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που έχουν υλοποιηθεί από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα και, αφετέρου, στην παρουσίαση του προφίλ του επιμορφούμενου ομογενούς εκπαιδευτικού, βασιζόμενη στα στοιχεία που η ερευνητική ομάδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. κατόρθωσε να συγκεντρώσει στα πλαίσια του προγράμματος «Παιδεία Ομογενών». 

 

Πληροφορίες

 • Συγγραφέας/εις: ΠΕΤΡΑΚΗ Κυριακή
 • Συντελεστές:
 • Θεματική Κατηγορία: Ζητήματα εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας
 • Θέματα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • Περιοδολόγηση: Σύγχρονη Αποδημία/Παλιννόστηση (1974 - σήμερα)
 • Τύπος Τεκμηρίου: Βιβλίο (Μονογραφία)
 • Χρονολογία Δημοσίευσης: 2003
 • Φορέας ή Συλλογικό Όργανο: Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών
 • Εκδότης: Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Τόπος Έκδοσης: Ρέθυμνο
 • Γλώσσα Κειμένου: Ελληνικά
 • ISBN: 9608785731
 • Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
 • Τόμος/Τεύχος: 8
 • Περιλαμβάνεται στο:
 • Σελίδες: 254
 • Αλφαβητική Αναζήτηση: Ε

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ