Επιλογή Γλώσσας:

"I'm a Greek Kiwi": constructing grekkness in discourse

Συγγραφείς: Angouri, J.

Θέματα: Νέα Ζηλανδία, Ελληνική Διασπορά, Ταυτότητα, Προσωπικές μαρτυρίες,  Χώρα προέλευσης


Περιγραφή: Το άρθρο πραγματεύεται τα πρώτα ευρήματα ενός ερευνητικού έργου σχετικά με τη διαμόρφωση της έννοιας της "ελληνικότητας" στη σύγχρονη διασπορά. Η συζήτηση εστιάζει σε  ένα δείγμα ανθρώπων, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως "ελληνική κοινότητα" του Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας., βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί  από συνεντεύξεις, εθνογραφικά ημερολόγια και μαρτυρίες από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων αυτών. Η ανάλυση που ακολουθεί καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα της παλιννόστησης και αναπτύσσουν την ταυτότητα τους ως μειονοτική ομάδα στη χώρα υποδοχής, η οποία εμπεριέχει την δυναμική αλλά και τα συμπλέγματα της ελληνικής ταυτότητας. Ειδικό βάρος  δίνεται στην ανάλυση του ρόλου των φορέων, κυρίως της Ελληνορθόδοξης κοινότητας, στη διαδικασία συγκρότησης μιας ελληνικής ταυτότητας. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η συγκρότηση ταυτότητας, δεν είναι μια σταθερή, αλλά μια διαρκής διαδικασία, η οποία βρίσκεται υπό συνεχή διαπραγμάτευση και επαναπροσδιορισμό ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη. Συνεπώς η συγκρότηση ταυτότητας δεν είναι κάτι που προϋπάρχει ή κάτι που οι άνθρωποι αυτοί εξ ' ορισμού κατέχουν αλλά κάτι το οποίο διαμορφώνουν στη χώρα υποδοχής. Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι τα μέλη της διασποράς δεν αποτελούν σταθερές και σαφώς ορισμένες κοινότητες αλλά δυναμικά συστήματα που παίρνουν σχήμα στη χώρα υποδοχής ανάλογα με τη ρητορική που υιοθετείται από τα μέλη τους. 

 

 

 

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ