Επιλογή Γλώσσας:

Η έρευνα στην Ελλάδα για τον Ελληνισμό της Διασποράς

Συγγραφέας: Κόντης, Αντώνιος

Θέματα: Διασπορά -- Επιστημονικές εργασίες, Ελληνική Διασπορά -- Έρευνες 

Περιγραφή: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια επισκόπηση της ερευνητικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το δεύτερο σημαντικό ρεύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα, το οποίο ξεκινά περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και συνεχίζεται ως τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Αναλύεται το το ερευνητικό υπόβαθρο και κατατίθενται προτάσεις για μια συνεκτική ερευνητική στρατηγική. Σκοπό της μελέτης συνιστά η διατύπωση ενός θεωρητικού υποδείγματος, βάσει του οποίου, επιχειρείται μια αξιολόγηση της υπάρχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με αφετηρία το 1960, η οποία έχει καταλήξει στη συγγραφή δημοσιευμένων ή αδημοσίευτων επιστημονικών εργασιών.   

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ