Επιλογή Γλώσσας:

Dynamic effects of migrant remittances on growth: an econometric model with an application to Mediterranean countries

Συγγραφέας: Glytsos, Nicholas P.

Θέματα: Εμβάσματα -- Ροές, Μετανάστευση -- Οικονομικές διαστάσεις, Μεσογειακές χώρες - Οικονομομετρικοί δείκτες, Οικονομικά μοντέλα , Οικονομική ανάπτυξη 

Περιγραφή: Παρουσιάζεται ένα οικονομομετρικό μοντέλο κεϋνσιανού τύπου με δυναμική προοπτική και σταθερή θεωρητική βάση,  για την εξέταση και την ερμηνεία των επιπτώσεων από τις ροές εμβασμάτων επί της κατανάλωσης, των επενδύσεων, των εισαγωγών και της παραγωγής. Ειδικότερα, υπολογίζονται οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι πολλαπλασιαστές των εξωγενών σοκ που ανάγονται στις ροές εμβασμάτων στην περίπτωση πέντε μεσογειακών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα συγκλίνουν σε διαπιστώσεις αστάθειας και αβεβαιότητας με έντονα φαινόμενα περιοδικών εσωτερικών διακυμάνσεων των επιπτώσεων από τις ροές εμβασμάτων, καταλήγοντας στο ευρύτερο συμπέρασμα ότι τα οφέλη από τις εν λόγω ροές ως προς την προώθηση της εγχώριας ανάπτυξης είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία που επιφέρει η μείωση των ροών.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ