Επιλογή Γλώσσας:

Αι ελληνικαί παροικίαι ανα τον κόσμον

Συγγραφέας: Δένδιας Μιχαήλ Α.

Πλήρης τίτλος: Αι ελληνικαί παροικίαι ανά τον κόσμον : μελέτη ιστορική και πολιτική καταρτισθείσα επί τη βάσει επισήμων εκθέσεων και ιδιωτικών πληροφοριών, δημοσιογραφικών ειδήσεων, βιβλίων, στατιστικών κ.λ.π.

Θέματα: Ελληνικές παροικίες, Ελληνική Διασπορά -- Ιστορία


Περιγραφή: Το βιβλίο ασχολείται με τις παροικίες των Ελλήνων ανά τον κόσμο, για τις οποίες κάνει μια λεπτομερή περιγραφή, προκειμένου να καταστεί γνωστή η ύπαρξη ως και τα χαρακτηριστικά αυτών στο ευρύτερο κοινό. Μετά από μια αναδρομή στην αποδημία των Ελλήνων, ακολουθούν εκτενείς αναφορές για τον ελληνισμό της Ρωσία, της Ρουμανίας, της Αιγύπτου, των ΗΠΑ, ενώ γίνονται προτάσεις για την ενίσχυση των απανταχού ελληνικών παροικιών

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ