Επιλογή Γλώσσας:

Γέρος και ξένος: θεσμικές και τρέχουσες εγγραφές

Συγγραφέας: Γκότοβος Αθανάσιος

Θέματα: Παλιννόστηση, Πολιτική για την Παλιννόστηση, Ένταξη παλιννοστούντων 


Περιγραφή:  Στο κεφάλαιο αυτό του συλλογικού τόμου Διαπολιτισμικές Διαδρομές, Παλιννόστηση και Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή, ο συγγραφέας προχωρά σε ανασκόπηση και ανίχνευση της θέσης του κράτους στην πολιτική και εγγραφής και αποδοχής των παλιννοστούντων στην Ελλάδα.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ