Επιλογή Γλώσσας:

Theoretical and empirical determinants of international labour mobility: a Greek-German perspective

Συγγραφέας: Glytsos, Nicholas P., Katseli Tarsitsa, Louka

Θέματα: Εμβάσματα -- Ροές, Μετανάστευση -- Οικονομικές διαστάσεις, Έλληνες μετανάστες -- Γερμανία, Μετανάστες -- Κεφάλαια, Μετανάστες -- Εργατικό δυναμικό, Παλιννόστηση

Περιγραφή: Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού, όπως και η παλιννόστηση εντάσσονται σε ένα πλαίσιο μιας διαχρονικής διαδικασίας εξισορρόπησης και ανταλλαγής πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού με έλλειψη κεφαλαίων. Οι ροές κεφαλαίων εμφανίζονται με τη μορφή εμβασμάτων ενώ οι ροές ανθρώπινου δυναμικού με την παλιννόστηση. Οι παραπάνω υποθέσεις τεκμηριώνονται με στοιχεία που αντλούνται από την Ελλάδα, ως χώρα προέλευσης μεταναστών. Επιπλέον κατατίθενται προτάσεις για την αναγκαιότητα κατάρτισης κεντρικού σχεδιασμού για την μετανάστευση με άξονες την περίοδο αποδημίας εργατικού δυναμικού και την προώθηση πολιτικών μειωμένων ροών εμβασμάτων. 

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ