Επιλογή Γλώσσας:

Από τη ζωή των Ελλήνων στο Βέλγιο και στην Ολλανδία

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο

Συντελεστές: Διαλεκτόπουλος Θανάσης (επιμελητής έκδοσης)

Θέματα: Βέλγιο, Ολλανδία, Αποδημία -- Αίτια, Έλληνες Μετανάστες -- Καθημερινή ζωή, Ανθρακωρυχεία, Έλληνες απόδημοι -- Εθνική ταυτότητα


Περιγραφή: Στις αρχές της δεκαετίας του 1959 ξεκίνησε στην Ελλάδα μια μεταναστευτική κίνηση προς το Βέλγιο. Οι λόγοι ήταν κυρίως οικονομικοί. Η σταθερή απασχόληση, η ασφαλιστική κάλυψη και τα επιδόματα που εξασφάλιζε το συμβόλαιο εργασίας έπεισαν πολλούς νέους να εγκαταλείψουν προσωρινά την Ελλάδα και να εργαστούν στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου και αργότερα στις βιομηχανίες της Ολλανδίας. Στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει ένα υλικό που θα βοηθούσε τις νέες γενιές να συνειδητοποιήσουν την ατομική και οικογενειακή τους βιογραφία, τις ιστορικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες της παροικίας και τη θέση και το ρόλο στην τοπική κοινωνία, ώστε να ενισχυθεί η βασική τους αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να είναι περήφανοι για αυτό που είναι, απόδημοι Έλληνες της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η ιστορία και ο πολιτισμός της παροικίας παρουσιάζεται σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και (πολύ)πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες υποδοχής.  (Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου)

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ