Επιλογή Γλώσσας:

Αποδημία, νόστος και τραύμα

Συγγραφέας: Παπαδόπουλος Ρένος Κ.

Θέματα: Παλιννόστηση-- Ψυχολογικές Προεκτάσεις, Παλιννοστούντες -- Προσαρμογή


Περιγραφή:

Στο κεφάλαιο αυτό του συλλογικού τόμου Διαπολιτιστικές Διαδρομές, Παλιννόστηση και Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή, ο συγγραφέας, με την εμπειρία του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή επιχειρεί μια ανασκόπηση των όρων της αποδημίας και της προσφυγιάς και ακολούθως εξετάζει τη δυνατότητα επούλωσης του τραύματος της μετανάστευσης.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ