Επιλογή Γλώσσας:

Transnational migrants: when "home" means more than one country

Συγγραφέας: Levitt, Peggy

Θέματα: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Χώρες υποδοχής -- Μεταναστευτική πολιτική, Μετανάστες -- Κοινότητες, Μετανάστες -- Εθνική ταυτότητα, Μετανάστες -- Πολιτισμική ενσωμάτωση, Μετανάστες -- Χώρες προέλευσης

Περιγραφή: Το άρθρο αναφέρεται στη συγκρότηση κοινοτήτων αποδήμων στις Η.Π.Α κατά τον 21ο αιώνα, προερχόμενων από τις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής ή της Νότιας Ασίας, κάνοντας παράλληλα μια σύγκριση με το αντίστοιχο φαινόμενο ένα αιώνα πριν. Υπογραμμίζεται η διττή ταυτότητα των μελών των κοινοτήτων αυτών, η οποία αντανακλάται στη διατήρηση έντονων πολιτισμικών και οικονομικών δεσμών με τις χώρες προέλευσης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις προοπτικές οικονομικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης των μελών των μεταναστευτικών κοινοτήτων τον εθνικό κορμό των Η.Π.Α, και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικάνικη μεταναστευτική πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ