Επιλογή Γλώσσας:

Zweisprachige Bilding: Beispiele aus der griechischen Diaspora

Συγγραφέας: Damanakis, Michael

Θέματα: Παιδιά μεταναστών  -- Εκπαίδευση και διδασκαλία, Κοινότητες -- Εκπαίδευση, Παιδιά μεταναστών -- Ελληνική γλώσσα


Περιγραφή: Το ζήτημα της δίγλωσσης εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών είναι το κεντρικό θέμα που αναλύεται στο παρόν κείμενο. Η ανάγκη εκμάθησης τόσο της γλώσσας της χώρας προέλευσης όσο και της χώρα υποδοχής οδηγεί τα μέλη των κοινοτήτων να δομήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε αυτούς τους δύο άξονες. Παραδείγματα μπορούν να αντληθούν από τις ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας, του Καναδά, των Η.Π.Α., της Νοτίου Αφρικής κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση των απογευματινών ή "Σαββατιάτικων" σχολείων, στα οποία η διδασκαλία είναι στην ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με τα "ημερήσια", στα οποία η διδασκαλία διεξάγεται και στην ελληνική αλλά και στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Τα ελληνικά, ως εκ τούτου, δε διδάσκονται ως μάθημα γλώσσας, αλλά αποτελούν ταυτόχρονα και μέσο διεξαγωγής της διδασκαλίας σε άλλα γνωστικά πεδία. Βασική θέση του έργου συνιστά η διαπίστωση ότι η δίγλωσση εκπαίδευση δεν αποτελεί μια στείρα εκμάθηση δύο γλωσσών αλλά μια συνεκτική εκπαιδευτική στρατηγική.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ