Επιλογή Γλώσσας:

Η γλώσσα της Διασποράς και η διασπορά της γλώσσας

Συγγραφέας: Σκούρτου, Ελένη

Θέματα: Μετανάστες - Γλώσσα, Διγλωσσία, Επικοινωνία -- Χρήση της Γλώσσας


Περιγραφή: Κεντρικό άξονα της πραγματείας συνιστά η παραδοχή ότι ο τρόπος που αναπτύσσεται η γλώσσα σε συνθήκες διασποράς και η "διασπορά" των γλωσσών στην επικοινωνία των ανθρώπων έχουν ως συνέπεια το φαινόμενο της διγλωσσίας, ένα ορατό αποτέλεσμα της επαφής γλωσσών και πολιτισμών.  Όταν οι μετανάστες δίγλωσσοι ομιλητές  επικοινωνούν με τους ομιλητές της κυρίαρχης γλώσσας, η πρακτική αυτή επηρεάζει τους ίδιους, την μητρική τους γλώσσα αλλά και τους συνομιλητές τους, με τη διγλωσσία να καθίσταται ο δίαυλος μέσα από τον οποίο οι ομιλητές και οι γλώσσες αλληλεπιδρούν. Η συγγραφέας εξετάζει ακριβώς τη σχέση και τα δάνεια που αναπτύσσονται ανάμεσα στις γλώσσες που χρησιμοποιεί το δίγλωσσο υποκείμενο και τις αντίστοιχες εναλλαγές γλωσσικών και πολιτισμικών κωδικών. Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τη σταδιακή γλωσσική μετατόπιση των μεταναστών, από τη μητρική τους γλώσσα σε αυτήν της χώρας υποδοχής, με την διγλωσσία να αποτελεί απαραίτητο στάδιο αυτής που μπορεί να έχει διάρκεια τρεις-τέσσερις γενιές. Αντλούνται παραδείγματα από την περίπτωση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες εντός ενός αγγλόφωνου περιβάλλοντος όπως των Η.Π.Α ή της Αυστραλίας. 

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ