Επιλογή Γλώσσας:

Billingualism on the internet: the teaching /learning of Greek as a second language in higher education

Συγγραφέας: Kourtis-Kazoulis, Vasilia

Θέματα: Διγλωσσία, Εκπαίδευση -- Νέες Τεχνολογίες, Ελληνική γλώσσα -- Διδασκαλία, Διαδίκτυο, Αυστραλία


Περιγραφή: Η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών μπορούν να έχουν σημαντική εφαρμογή στην διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την εκμάθηση της ελληνικής στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδος.  Σε αυτό το πλαίσιο, η συγγραφέας περιγράφει και προτείνει την διαδικτυακή εφαρμογή με την ονομασία "Λόγου Χάρη", η οποία εστιάζει στην ορθή χρήση της γλώσσας, στην εμβάθυνση στα νοήματα και στην εξάσκηση στη χρήση της γλώσσας, με παράλληλη συνεργασία ανάμεσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και πανεπιστημιακές σχολές Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ