Επιλογή Γλώσσας:

Η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος: η περίπτωση του "Εθνικού Απελευθερωτικού Συνδέσμου"

Συγγραφέας: KITROEFF Alexander, ΚΙΤΡΟΕΦ Αλέξανδρος

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Παροικίες, Αυτοεθνοοργανώσεις, Αίγυπτος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος -- Αντιστασιακές οργανώσεις, Εθνικός Απελευθερωτικός Σύνδεσμος


Περιγραφή: Η εργασία παρουσιάζει τη διασύνδεση της πολιτικής ζωής του μητροπολιτικού κέντρου με την αντίστοιχη δραστηριότητα στην ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου μέσα από το παράδειγμα του "Εθνικού Απελευθερωτικού Συνδέσμου". Πρόκειται για μία παροικιακή οργάνωση, η οποία σχηματίστηκε το 1943 με απώτερο σκοπό τη διάδοση των θέσεων του Ε.Α.Μ στον παροικιακό ελληνισμό της Αιγύπτου. Το άρθρο εξετάζει παράλληλα, σημαντικά ζητήματα, όπως την ταξική σύνθεση της παροικίας στην Αίγυπτο, όπως και το βαθμό ανάπτυξης του εντόπιου σοσιαλιστικού ή εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος με τη συμμετοχή των Ελλήνων παροίκων.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ