Επιλογή Γλώσσας:

"Deterritorialising" the nation: the Greek State and "Ecumenical Hellinism"

Συγγραφέας: Venturas, Lina

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Σχέσεις με χώρα προέλευσης, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Οικουμενικός Ελληνισμός, Χώρα προέλευσης -- Πολιτική για τη Διασπορά, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού


Περιγραφή: Όπως μαρτυρεί και ο τίτλος της, η εργασία πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στις πολιτικές που έχει διαχρονικά ακολουθήσει η Ελληνική Πολιτεία ως προς τον Απόδημο Ελληνισμό, επιχειρώντας μία "από-εδαφοποίηση" του ελληνικού Έθνους με την επινόηση της έννοιας του "Οικουμενικού Ελληνισμού". Κατ' αυτό τον τρόπο, από το 1974 κι εξής, το Ελληνικό Κράτος θα επιχειρήσει την πρόσδεση της Ελληνικής Διασποράς και Ομογένειας στην Ελληνική Μητρόπολη με τη διατύπωση του ιδεολογήματος των αδιάσπαστων εθνικών δεσμών ανάμεσα στους Έλληνες που κατοικούν στην ελλαδική μητρόπολη και στα μέλη της ελληνικής Διασποράς στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται άλλωστε και οι επίσημες κρατικές πολιτικές που ευνοούσαν την παλιννόστηση Ελλήνων μεταναστών, η ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού το 1982 και η διοργάνωση του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Απόδημου Ελληνισμού το 1985. Από την επόμενη δεκαετία, ωστόσο, και με την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, η Ελληνική Πολιτεία θα μεταβάλλει τις πολιτικές της απέναντι στην ελληνική Ομογένεια και, ιδιαίτερα, απέναντι στις ελληνικές κοινότητες που πλήττονταν από τις πολιτικές μεταβολές της περιόδου, προς την κατεύθυνση της υποστήριξης τους εντός των επικρατειών όπου διαβιούσαν με την ίδρυση πρεσβειών και προξενείων, όπως και με την παροχή οικονομικής και εκπαιδευτικής αρωγής. Σε αντίστοιχα πλαίσια εντάσσεται και η ίδρυση το 1995 του διεθνούς Συμβουλίου για τον Απόδημο Ελληνισμό, το οποίο αποσκοπούσε να αναλάβει το θεσμικό ρόλο της διασύνδεσης των ελληνικών πληθυσμών εντός των ορίων των νεοπαγών ανατολικοευρωπαϊκών κρατών με την ελλαδική μητρόπολη. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, οι νέες αυτές πολιτικές αντικατοπτρίζουν τη μεταβολή της στάσης της ελληνικής πολιτείας έναντι της ελληνικής ομογένειας στο εξωτερικό, η οποία πλέον γίνεται αντιληπτή ως ένα χρήσιμο εργαλείο στην εξωτερική πολιτική της χώρας και ως άρρηκτο τμήμα του "Οικουμενικού Ελληνισμού".

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ