Επιλογή Γλώσσας:

Between language, land and empire: humanist and porientalist perspectives on egyptian-greek identity

Συγγραφέας: Kazamias, Alexander

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Αίγυπτος, Έλληνες απόδημοι -- Εθνική ταυτότητα, Ελληνική Διασπορά -- Πολιτιστική παραγωγή, Λογοτεχνία


Περιγραφή: Το άρθρο εξετάζει την πορεία της λογοτεχνικής παραγωγής της Ελληνικής Κοινότητας της Αιγύπτου στον αιώνα από τα 1860 έως το 1960, ως μία "μειονοτική" λογοτεχνική έκφραση, αποκομμένη μεν από το περιβάλλον της χώρας εγκατάστασης και συνδεδεμένης  με τη λογοτεχνία της Ελλαδικής Μητρόπολης, την ίδια στιγμή όμως που η θεματολογία της αντλεί έμπνευση από την ζωή στην Αίγυπτο.  Η λογοτεχνική έκφραση της Ελληνικής Διασποράς στην Αίγυπτο λοιπόν εμφανίζει το διττό χαρακτήρα μίας "μειονοτικής", αφενός λογοτεχνίας, και μίας "περιφερειακής" - σε σχέση με την αντίστοιχη ελλαδική παραγωγή - Λογοτεχνία. Εν μέρει, αυτή η διπλή ταυτότητα της ελληνικής λογοτεχνίας στην Αίγυπτο αντικατοπτρίζει την ίδια τη θέση της Ελληνικής Κοινότητας στη χώρα ως μία προνομιούχος Κοινότητα που αναζητά την ταυτότητά της ανάμεσα στον τόπο εγκατάστασης και τον τόπο προέλευσης.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ