Επιλογή Γλώσσας:

The politics of memory in the fiction of Greek political exiles in Eastern Europe

Συγγραφέας: Apostolidou, Venetia

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Λογοτεχνικές Αναφορές, Πολιτικοί πρόσφυγες, Εμφύλιος πόλεμος -- Ελλάδα, Λογοτεχνία, Ανατολική Ευρώπη


Περιγραφή: Αντικείμενο της εργασίας συνιστά η λογοτεχνική έκφραση των πολιτικών προσφύγων εξαιτίας του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου του 1950 και 1960, περιλαμβανομένων προσωπικοτήτων από το Δημήτρη Χατζή και την Έλλη Αλεξίου μέχρι την Άλκη Ζέη και το Γιώργο Σεβαστίκογλου. Η εξέταση της παραγωγής της εν λόγω ομάδας λογοτεχνών πραγματοποιείται υπό την προσέγγιση της λογοτεχνίας της "εξορίας", της λογοτεχνίας του "τραύματος", αλλά κι ως μία απόπειρα μιας συλλογικής μνήμης σε σχέση με τον Εμφύλιο Πόλεμο, όπως κι ως προς τη σχέση λογοτεχνίας και πολιτικής δέσμευσης και στράτευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των έργων των παραπάνω συγγραφέων κατά την υπό εξέταση περίοδο τυπώθηκε από τον εκδοτικό οίκο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ