Επιλογή Γλώσσας:

Επισκόπηση της ιστορίας της Νεοελληνικής Διασποράς

Συγγραφέας: Χασιώτης, Ιωάννης Κ.

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Ιστορία, Ελληνική Διασπορά -- Μεταναστευτικές περίοδοι, Κοινότητες


Περιγραφή: Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα πλήρους καταγραφής στης Ιστορίας της Ελληνικής Διασποράς από την αυγή των Νεότερων Χρόνων έως τη μεταπολεμική περίοδο, όπως άλλωστε και κεντρικό σημείο αναφοράς για όλα τα μετέπειτα ανάλογα εγχειρήματα. Ο Ι. Χασιώτης κατορθώνει μέσα σε 200 περίπου σελίδες να καταδείξει τις συνέχειες και τις ασυνέχειες στην ιστορία των ελληνικών μεταναστευτικών ρευμάτων και της ίδρυσης ελληνικών κοινοτήτων εκτός της ελλαδικής μητρόπολης κατά τους Νεότερους Χρόνους, διακρίνοντας τρεις σαφείς χρονολογικές περιόδους με διακριτά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες: την περίοδο από την εμπέδωση της οθωμανικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο μέχρι τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τη μεταπολεμική περίοδο φθάνοντας έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η επισκόπηση της Νεοελληνικής Διασποράς πραγματοποιείται βάσει της παραπάνω χρονολογικής διάρθρωσης, ενώ το γεωγραφικό πρίσμα καλύπτει και τις πέντε ηπείρους, με έμφαση κατά περίπτωση στις περιοχές που πρωταγωνιστούν ως προς την προσέλκυση ελληνικών και ελληνόφωνων πληθυσμών κατά περίοδο. Ιδιαίτερη έκταση δίδεται στη διερεύνηση των αιτίων που καθιστούν τους εκάστοτε τελικούς προορισμούς των Ελλήνων μεταναστών ελκυστικούς, όπως και αντίστροφα των λόγων που θα οδηγήσουν στην παρακμή συγκεκριμένων ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό. Εξίσου μεγάλη έκταση καταλαμβάνουν και τα ζητήματα κοινοτικής οργάνωσης των Απόδημων Ελλήνων, με έμφαση σε ζητήματα όπως της ίδρυσης αντιπροσωπευτικών θεσμών, της εκκλησιαστικής οργάνωσης, της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής παραγωγής και των ιδεολογικών προσανατολισμών και της εθνικής συνείδησης των Αποδήμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας κάνει χρήση πολυάριθμων δευτερογενών πηγών που ανάγονται σε διάφορες περιόδους και περιοχές, καθιστώντας το παρόν βιβλίο ένα χρήσιμο βιβλιογραφικό οδηγό για την ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ