Επιλογή Γλώσσας:

Έλληνες εργάτες στη Γερμανία (Γκασταρμπαϊτερ)

Συγγραφέας: Ματζουράνης, Γεώργιος Ξ.

Συντελεστές: Χατζηαργύρης, Κώστας (εισαγωγή)

Θέματα: Δυτική Γερμανία, Έλληνες μετανάστες -- Εργασιακό καθεστώς, Έλληνες μετανάστες -- Καθημερινή ζωή, Επαγγελματική εκπαίδευση, Παλιννόστηση


Περιγραφή: Με αφετηρία μία πανεπιστημιακή εργασία του συγγραφέα από το 1969, το παρόν έργο εξελίχθηκε σε ένα εγχείρημα συνολικής εξέτασης του φαινομένου της μεταπολεμικής μετανάστευσης Ελλήνων πολιτών στη Δυτική Γερμανία. Οι επιμέρους θεματικές με τις οποίες καταπιάνεται ο συγγραφέας περιλαμβάνουν την προετοιμασία για το ταξίδι της μετανάστευσης, τις δυσκολίες που συναντούν συχνά στους νέους τόπους εγκατάστασής τους, όπως και τις συνθήκες εργασίας τους. Ειδικά ως προς το τελευταίο σκέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στην επαγγελματική τους εκπαίδευση, στο ειδικό καθεστώς εργασίας στο οποίο βρέθηκαν, καθώς και στο "Νόμο περί Αλλοδαπών" του 1965. Εξετάζονται επίσης και παράμετροι της καθημερινής τους ζωής, στα προβλήματα που οι Έλληνες μετανάστες αντιμετώπιζαν σε σχέση με τον κοινωνικό τους περίγυρο, στα ζητήματα υγείας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, κατοικίας και οικογενειακής ζωής, αλλά και θέματα κοινοτικής και εκκλησιαστικής και συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τέλος, εξετάζεται και η προοπτική της παλιννόστησης ως μακροπρόθεσμος στόχος των μεταναστών ελληνικής καταγωγής.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ