Επιλογή Γλώσσας:

Η εξωτερική μετανάστευση της χώρας μας και οι συνέπειες αυτής

Συγγραφέας: Κιόχος, Πέτρος

Θέματα: Μετανάστευση -- Στατιστικά στοιχεία


Περιγραφή: Εξετάζεται βάσει στατιστικών στοιχείων η εξωτερική μετανάστευση της περιόδου 1955 - 1971 κατά περιοχές προορισμού, κατά φύλο, ηλικία, γεωγραφικά διαμερίσματα και κατά επάγγελμα. 

Πληροφορίες

 • Συγγραφέας/εις: ΚΙΟΧΟΣ Πέτρος
 • Συντελεστές:
 • Θεματική Κατηγορία: Ποσοτικά μεγέθη ροών και αποθέματος
 • Θέματα: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Περιοδολόγηση: Μεταπολεμική Αποδημία/Παλιννόστηση (1944 - 1974)
 • Τύπος Τεκμηρίου: Άρθρο περιοδικού
 • Χρονολογία Δημοσίευσης: 1984
 • Φορέας ή Συλλογικό Όργανο: Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Γλώσσα Κειμένου: Ελληνικά
 • Τόμος/Τεύχος: Τόμος 34, Τεύχος 3-4
 • Περιλαμβάνεται στο: ΣΠΟΥΔΑΙ
 • Σελίδες: 21 (734 - 754)
 • Αλφαβητική Αναζήτηση: Ε

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ