Επιλογή Γλώσσας:

Εσωτερική συσσώρευση και μετανάστευση

Συγγραφέας: Μπαμπανάσης, Στέργιος

Θέματα: Εργατικό δυναμικό, Εμβάσματα, Εισροή κεφαλαίων, Πολιτική για τη μετανάστευση


Περιγραφή: Ο συγγραφέας επιχειρεί να προσδιορίσει το κόστος της μετανάστευσης για την Ελλάδα. Περιγράφει την εξαγωγή εργατικού δυναμικού έναντι της εισαγωγής κεφαλαίων και καταλήγει σε διαπιστώσεις και προτάσεις που αφορούν στην χάραξη μιας συμφέρουσας πολιτικής από το ελληνικό κράτος.

Πληροφορίες

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ