Επιλογή Γλώσσας:

Η κοινωνική συμπαράστασις των μεταναστών

Συγγραφέας: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Θέματα: Πολιτική για την μετανάστευση


Περιγραφή: Προτάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο σεμινάριο της Μαδρίτης του 1964. Αναφέρονται προτάσεις για παροχή πληροφοριών στις χώρες προέλευσης, προετοιμασία χωρών υποδοχής, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και προσωπικό εξυπηρέτησης μεταναστών, επιλογή αρμόδιου προσωπικού. 

Πληροφορίες

 • Συγγραφέας/εις: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
 • Συντελεστές:
 • Θεματική Κατηγορία: Μεταναστευτική πολιτική χωρών υποδοχής/εγκατάστασης
 • Θέματα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
 • Περιοδολόγηση: Μεταπολεμική Αποδημία/Παλιννόστηση (1944 - 1974)
 • Τύπος Τεκμηρίου: Άρθρο περιοδικού
 • Φορέας ή Συλλογικό Όργανο: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών(ΟΗΕ)
 • Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)/National Centre of Social Research
 • Γλώσσα Κειμένου: Ελληνικά
 • Τόμος/Τεύχος: Τόμος 3, Τεύχος 2-3
 • Περιλαμβάνεται στο: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • Σελίδες: 8 (144-151)
 • Αλφαβητική Αναζήτηση: Κ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

 • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ