Επιλογή Γλώσσας:

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συγγραφέας: Fastenau, Frauke

Θέματα: Παλιννόστηση, Ένταξη στη χώρα προέλευσης, Εργασιακό καθεστώς


Περιγραφή: Η συγγραφέας περιγράφει το καθεστώς απασχόλησης παλιννοστούντων και επιχειρεί να καταδείξει σε ποιους οικονομικούς τομείς εμφανίζονται ανάγκες απορρόφησης. Επίσης κατατίθενται προτάσεις για μια εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των παλιννοστούντων και των παιδιών τους βασισμένη στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Το κείμενο αποτελεί τμήμα μιας έρευνας για την κατάσταση Ελλήνων μεταναστών από τις περιοχές των Σερρών και της Δράμας, που έγινε στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγής της ΕΟΚ, μεταξύ ΟΑΕΔ και του αντίστοιχου γερμανικού οργανισμού.

 

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014 19:08

Remigrantenprobleme: Odysee ohne ende?

Συγγραφέας: Fastenau, Frauke

Θέματα: Παλιννόστηση, Επαναπατρισμός, Προβλήματα παλιννοστούντων


Περιγραφή: Το άρθρο πραγματεύεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόδημοι Έλληνες που αποφασίζουν να επιστρέψουν στη χώρα τους, καθώς δεν έχουν ακριβή εικόνα για τις συνθήκες ζωής και εγκατάστασης στην Ελλάδα. Δεν υπολογίζουν τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα παλιννόστησης και έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που φέρει μαζί της, ανεργία, κοινωνική απομόνωση και διακρίσεις.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ