Επιλογή Γλώσσας:

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 00:37

Transnational migration: taking stock and future directions

Συγγραφέας: Levitt, Peggy

Θέματα: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Χώρες υποδοχής -- Μεταναστευτική πολιτική, Μετανάστες -- Κοινότητες, Μετανάστες -- Εθνική ταυτότητα, Μετανάστες -- Πολιτισμική ενσωμάτωση, Μετανάστες -- Χώρες προέλευσης


Περιγραφή: Το άρθρο εξετάζει το ζήτημα της παροχής κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων εκ μέρους ορισμένων χωρών προς ομοεθνείς που διαβιούν εκτός των συνόρων τους, συγκροτώντας κοινότητες με διπλή υπηκοότητα και συνεπακόλουθα διπλή πολιτισμική, εθνική και πολιτική ταυτότητα σε χώρες υποδοχής όπως οι Η.Π.Α. Σύμφωνα με την συγγραφέα, το φαινόμενο αυτό δυσχεραίνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών στη χώρα υποδοχής και περιπλέκει τους συσχετισμούς μετανάστευσης και ανάπτυξης, τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στην χώρα υποδοχής. Συνεπώς, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αποδήμων επηρεάζεται σημαντικά καθώς λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε δύο εθνικούς πόλους. Παραδείγματα αντλώνται τόσο από παλαιές κοινότητες αποδήμων, όπως η Εβραϊκή, η Αρμένικη και η Ελληνική, όσο και από νέες, όπως αυτές των μεταναστών από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Σε ένα δεύτερο επίπεδο διερευνάται το αίσθημα της διπλής ταυτότητας στον ψυχισμό του αποδήμου ενώ καταγράφονται και διεθνείς πρακτικές και φορείς που σχετίζονται με τη διαμόρφωση πολιτικών μετανάστευσης.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ