Επιλογή Γλώσσας:

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συγγραφέας: Sauerwein, Friedrich

Θέματα: Αστυφιλία, Εσωτερική μετανάστευση


Περιγραφή:  Η μελέτη του συγκεντρωτισμού του πληθυσμού σε αστικά κέντρα και η αποδυνάμωση της περιφέρειας στην Ελλάδα δημιουργεί μια μορφή χάσματος μεταξύ της περιοχής των Αθηνών και των λιγοστών μεγάλων πόλεων  και του αγροτικού χώρου. Παλιννοστούντες και εσωτερικοί μετανάστες συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις, όπου η ποιότητα ζωής εξαιτίας του θορύβου και του άγχους συνεχώς μειώνεται. Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται το ζήτημα της επαναξιολόγησης της περιφέρειας.  

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ