Επιλογή Γλώσσας:

ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 15:49

The Diaspora sings back: rebetika down under

Συγγραφέας: Gauntlett, Stathis

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Μουσική, Μουσική -- Ρεμπέτικα τραγούδια, Αυστραλία


Περιγραφή: Η εργασία ασχολείται με τα ρεμπέτικα τραγούδια ως την κατεξοχήν καλλιτεχνική έκφραση της Ελληνικής Διασποράς. Πράγματι, τα ρεμπέτικα τραγούδια εμφανίζονται άρρηκτα συνδεδεμένα με διάφορα σημαντικά τμήματα της νεοελληνικής ιστορίας, ιδιαίτερα με αυτά που σχετίζονται με μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών, εκτοπισμούς, προσφυγιά, επαναπατρισμούς και διαδοχικές μεταναστεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μεταφύτευση του ελληνικού είδους στους κόλπους των ελληνικών παροικιών της Αυστραλίας και κυρίως της Μελβούρνης, στην άνθιση του ρεμπέτικου και στη διαδρομή του στους Αντίποδες. 

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 15:30

Repatriation on screen: national culture and the immigrant other since 1990s

Συγγραφέας: Papanikolaou, Dimitris

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Παλιννόστηση, Μετανάστες -- Αλλοδαποί, Μετανάστες -- Ομογενείς, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Διακρίσεις, Κινηματογράφος


Περιγραφή: Κεντρικό άξονα της εργασίας συνιστά η παραδοχή ότι η Ελληνική κοινωνία εμφανίζεται σαφώς περισσότερο δεκτική απέναντι σε παλιννοστούντες ομογενείς, παρά σε μετανάστες μη ελληνικής καταγωγής εντός ελληνικής επικράτειας. Το παραπάνω γεγονός σε μεγάλο βαθμό ανάγεται στη συγκρότηση πολιτισμικών στερεοτύπων, αναφορών και διηγήσεων που αφορούν στους επαναπατρισθέντες Έλληνες αλλά και την Ελληνική Διασπορά εν γένει, καταφεύγοντας συχνά σε υπέρ-απλουστεύσεις και μυθοπλασίες που απολήγουν στη διάκριση ανάμεσα στο "Εμείς οι μετανάστες", συμπεριλαμβανομένων των παλιννοστούντων, και "Αυτοί οι μετανάστες" που περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται μη ελληνικό. Στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα παραδείγματα δύο ταινιών, της "Αιωνιότητα και μία Ημέρα" του Θεόδωρου Αγγελόπουλου" και της 'Άκρη της Πόλης" του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, ώστε να εκθέσει την προβολή μέσω του κινηματογράφου των διακριτών μορφών του Έλληνα ομογενή επαναπατρισθέντα και του αλλογενή μετανάστη στην ελληνική επικράτεια της δεκαετίας του 1990, αποκαλύπτοντας τις ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα στην ιδεολογική κατασκευή της εθνικής ομοιογένειας και στον κίνδυνο της ετερογένειας που φέρει ο αλλοδαπός.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 15:14

The topos of home in new greek-american writing

Συγγραφέας: Klironomos, Martha

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Λογοτεχνικές Αναφορές, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Λογοτεχνία, Ελληνική Διασπορά -- Πολιτιστική παραγωγή 


Περιγραφή: Πυρήνα του έργου συνιστά η έννοια του τόπου στο επίκεντρο της λογοτεχνικής παραγωγής Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ, είτε πρώτης, είτε δεύτερης, είτε τρίτης γενιάς. Ο "τόπος" αποτελεί κεντρικό σημείο προσδιορισμού της ταυτότητας των μελών μίας κοινότητας, η οποία πάντοτε βρίσκεται τουλάχιστον πνευματικά και πολιτισμικά ανάμεσα σε δύο πατρίδες, με έντονο το αίσθημα της νοσταλγίας, όπως και τον προβληματισμό για την απώλεια της "οικογένειας" και της "κουλτούρας".

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγγραφέας: Hoff, Lena

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Λογοτεχνικές Αναφορές, Πολιτικοί πρόσφυγες, Νικήτας Ράντος, Λογοτεχνία -- Ποίηση, Νίκος Καλαμάρης


Περιγραφή: Το κεφάλαιο εξετάζει την ζωή και το έργο του μοντερνιστή ποιητή Νίκου Καλαμάρη, γνωστού ως Νικήτα Ράντου, μέσα από τις μετακινήσεις του εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων, τις συναναστροφές του με τους κύκλους των μοντερνιστών καλλιτεχνών της εποχής του και των βιωμάτων του ως γόνου της Ελληνικής Διασποράς, ως πολιτικού πρόσφυγα κι ως μετανάστη. Πράγματι, από την Ελβετία όπου γεννήθηκε, και την Αστόρια της Νέας Υόρκης, όπου έζησε ένα σημαντικό τμήμα της ζωής του, έως την Αθήνα του 1960 στην οποία τελικώς εγκαταστάθηκε, ο Ράντος αποτελεί μία κατεξοχήν μορφή του εν κινήσει Έλληνα του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η κριτική του στάση έναντι εννοιών, όπως Ελληνικότητα", νοσταλγία, πατριωτισμός, διασπορά, όπως αντικατοπτρίζονται στους σατιρικούς του στίχους.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγγραφέας: Apostolidou, Venetia

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Λογοτεχνικές Αναφορές, Πολιτικοί πρόσφυγες, Εμφύλιος πόλεμος -- Ελλάδα, Λογοτεχνία, Ανατολική Ευρώπη


Περιγραφή: Αντικείμενο της εργασίας συνιστά η λογοτεχνική έκφραση των πολιτικών προσφύγων εξαιτίας του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου του 1950 και 1960, περιλαμβανομένων προσωπικοτήτων από το Δημήτρη Χατζή και την Έλλη Αλεξίου μέχρι την Άλκη Ζέη και το Γιώργο Σεβαστίκογλου. Η εξέταση της παραγωγής της εν λόγω ομάδας λογοτεχνών πραγματοποιείται υπό την προσέγγιση της λογοτεχνίας της "εξορίας", της λογοτεχνίας του "τραύματος", αλλά κι ως μία απόπειρα μιας συλλογικής μνήμης σε σχέση με τον Εμφύλιο Πόλεμο, όπως κι ως προς τη σχέση λογοτεχνίας και πολιτικής δέσμευσης και στράτευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των έργων των παραπάνω συγγραφέων κατά την υπό εξέταση περίοδο τυπώθηκε από τον εκδοτικό οίκο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγγραφέας: Katsan, Gerasimus

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Λογοτεχνικές Αναφορές, Πολιτικοί πρόσφυγες, Εμφύλιος πόλεμος -- Ελλάδα


Περιγραφή: Εκκινώντας από το αξίωμα ότι η συγγραφή αποτελεί για τον εκτοπισμένο μία πράξη επαναπατρισμού, ο συγγραφέας καταπιάνεται με τις εμπειρίες των Ελλήνων προσφύγων εξαιτίας του εμφυλίου Πολέμου και τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής τους ταυτότητας μέσα από τις διαδρομές τους ανάμεσα σε σύνορα και πολιτικά συστήματα. Συγγραφείς, όπως η Μέλπω Αξιώτη, ο Δημήτρης Χατζής, η Άλκη Ζέη και η Μιμίκα Κρανάκη θα επιχειρήσουν να τοποθετήσουν σε νέες βάσεις την ιδέα του έθνους, μέσα από το πρίσμα της εμπειρίας τους στην εξορία και στα πλαίσια ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό. Παράλληλα, ενώ προσανατολίζονται προς εναλλακτικές ερμηνείες της έννοιας του "Ελληνισμού" μακριά από εθνοκεντρικές και παραδοσιακές αντιλήψεις, δε θα πάψουν να ταλανίζονται από το αίσθημα του νόστου  και το ενδεχόμενο της επιστροφής.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγγραφέας: Papargyriou, Eleni

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Αίγυπτος, Ελληνική Διασπορά -- Λογοτεχνικές Αναφορές, Επαναπατρισμός, Πρόσφυγες


Περιγραφή: Η συγγραφέας εξετάζει τις έννοιες της "εξορίας", του "επαναπατρισμού" και του "πρόσφυγα" μέσα από τις νουβέλες και τις εμπειρίες του  Στρατή Τσίρκα. Ο λογοτέχνης Στρατής Τσίρκας, Έλληνας πάροικος δεύτερης γενιάς στην Αίγυπτο, μέσα από τις μετακινήσεις του ανάμεσα στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Αιγύπτου και τον αμιγώς ελληνικό εθνικό χώρο του Ελληνικού Κράτους αντικατοπτρίζει τις κινήσεις και την εξέλιξη της ταυτότητας και της ιδεολογίας των Ελλήνων της Αιγύπτου και της διασποράς ευρύτερα κατά το πρώτο τουλάχιστον μισό του 20ου αιώνα.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγγραφέας: Kazamias, Alexander

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Αίγυπτος, Έλληνες απόδημοι -- Εθνική ταυτότητα, Ελληνική Διασπορά -- Πολιτιστική παραγωγή, Λογοτεχνία


Περιγραφή: Το άρθρο εξετάζει την πορεία της λογοτεχνικής παραγωγής της Ελληνικής Κοινότητας της Αιγύπτου στον αιώνα από τα 1860 έως το 1960, ως μία "μειονοτική" λογοτεχνική έκφραση, αποκομμένη μεν από το περιβάλλον της χώρας εγκατάστασης και συνδεδεμένης  με τη λογοτεχνία της Ελλαδικής Μητρόπολης, την ίδια στιγμή όμως που η θεματολογία της αντλεί έμπνευση από την ζωή στην Αίγυπτο.  Η λογοτεχνική έκφραση της Ελληνικής Διασποράς στην Αίγυπτο λοιπόν εμφανίζει το διττό χαρακτήρα μίας "μειονοτικής", αφενός λογοτεχνίας, και μίας "περιφερειακής" - σε σχέση με την αντίστοιχη ελλαδική παραγωγή - Λογοτεχνία. Εν μέρει, αυτή η διπλή ταυτότητα της ελληνικής λογοτεχνίας στην Αίγυπτο αντικατοπτρίζει την ίδια τη θέση της Ελληνικής Κοινότητας στη χώρα ως μία προνομιούχος Κοινότητα που αναζητά την ταυτότητά της ανάμεσα στον τόπο εγκατάστασης και τον τόπο προέλευσης.

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγγραφέας: Tziovas, Dimitris

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Πολιτιστική παραγωγή, Λογοτεχνία


Περιγραφή: Η ταξιδιωτική λογοτεχνία αποτελεί το θέμα  της  παρούσης εργασίας,  και μάλιστα τα ταξιδιωτικά αφηγήματα που γράφτηκαν από Έλληνες της Διασποράς. Έμφαση δίνεται σε τρία έργα, το "Από Νικοπόλεως εις Ολυμπίαν" του Δημητρίου Βικέλα, το "Ταξίδι μου" του Γιάννη Ψυχάρη και το "Μπρουσό" του Αλέξανδρου Πάλλη. Μέσα από την επισκόπηση των παραπάνω έργων ο συγγραφέας επιχειρεί να καταδείξει την εικόνα του Ελληνικού Κράτους στα μάτια των Ελλήνων ομογενών στο εξωτερικό, και, κυρίως, αν η ελληνική Διασπορά είναι κοινωνός του οράματος του εκμοντερνισμού της Ελλάδας, ή αν αντίθετα ασπάζονται τις εθνικιστικές επιδιώξεις της Μεγάλης Ιδέας. Ιδιαίτερη έκταση αφιερώνεται στη διερεύνηση του ερωτήματος αν οι Έλληνες ομογενείς επισκέπτονται την Ελλάδα ως Έλληνες, ως Δυτικοί ή ως ένα μείγμα των παραπάνω.  

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγγραφέας: Kitroeff, Alexander

Συντελεστές: Tziovas, Dimitris (επιμέλεια συλλογικού έργου)

Θέματα: Ελληνική Διασπορά -- Πολιτικές προεκτάσεις, Λόμπυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Χώρα υποδοχής -- Εξωτερική Πολιτική, Χώρα Προέλευσης -- Εξωτερική πολιτική, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού


Περιγραφή: Το παρόν άρθρο εξετάζει το ρόλο του ελληνοαμερικανικού λόμπυ κατά την εικοσαετία από τα μέσα του 1970 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με τη διάλυση της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και την ανάδειξη του ζητήματος  της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η επιρροή του ελληνικού λόμπυ επί της διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α., όπως άλλωστε και η επιρροή του οποιουδήποτε εθνικού λόμπυ, εξαρτάται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, επιβάλλοντας σε κάθε περίπτωση όρια και περιορισμούς. Στην ελληνική περίπτωση, ειδικότερα, ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη δραστηριοποίηση της Ελληνικής Διασποράς προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης στοχεύσεων και συμφερόντων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής διαδραμάτισε η επίσημη ελληνική πολιτική της υπό εξέταση περιόδου με την ίδρυση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Η δραστηριότητα της Ελληνικής Διασποράς των Η.Π.Α ως προς την επιρροή επί της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έχει να παρουσιάσει επιτυχίες όπως η επιβολή από το Αμερικανικό Κογκρέσο εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία, αλλά και αδυναμίες που αντικατόπτριζαν τις μέτριες έως ψυχρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις της δεκαετίας του 1980, ενώ και τη δεκαετία του 1990 η ελληνική κοινότητα των Η.Π.Α. δεν θα επιτύχει την αποτροπή της αναγνώρισης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από την Ουάσινγκτον. 

Κατηγορία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

  • [?]

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ