Επιλογή Γλώσσας:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Δημιουργία ψηφιακού καταθετηρίου με επικαιροποιημένη σχολιασμένη βιβλιογραφία στο πεδίο της Ελληνικής Διασποράς» (Κ.Α. 70/3/11102) του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από ομάδα ερευνητών υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του καθηγητή Αντώνη Κόντη, διδάσκοντα στο τμήμα και διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.). Η ομάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται από τους ερευνητές Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο και Ευαγγελία Παπαδάκη, ενώ η ανάπτυξη του περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη έγινε από τον τεχνικό συνεργάτη Μενέλαο Τόντη. 

Η εν λόγω ψηφιακή βάση δεδομένων αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοικτής πρόσβασης, όπου καταχωρείται και αναρτάται σχολιασμένη βιβλιογραφία που άπτεται του θεματικού πεδίου της Ελληνικής Διασποράς και μετανάστευσης εν γένει.

Σκοπός του έργου συνιστά η δημιουργία ενός θεματικού διαδικτυακού κόμβου για την Ελληνική Διασπορά, όπου φοιτητές και ερευνητές θα μπορούν ελεύθερα να αναζητούν έγκυρη και τεκμηριωμένη βιβλιογραφία, συνοδευόμενη από σύντομες περιλήψεις που σκιαγραφούν το περιεχόμενο κάθε τεκμηρίου.  

Η εφαρμογή, όσο αφορά στο τεχνικό σκέλος της, υλοποιήθηκε με τη χρήση του ανοικτού λογισμικού Joomla (έκδοση 2.5.22), η οποία παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον καταχώρησης και διαχείρισης των βιβλιογραφικών εγγραφών σε συνδυασμό με εύχρηστο και καλαίσθητο δικτυακό χώρο διεπαφής για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. 

Οι βιβλιογραφικές περιγραφές στηρίζονται σε ένα λιτό σχήμα μεταδεδομένων, το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της εφαρμογής και ουσιαστικά αποτελεί προσαρμογή του προτύπου σχήματος DublinCore στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης προσπάθειας. 

Βασικό κριτήριο για την ένταξη της βιβλιογραφικής εγγραφής ενός τεκμηρίου στη βάση δεδομένων της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ" αποτελεί η θεματική του συνάφεια με το συγκεκριμένο πεδίο και η επιστημονική του εγκυρότητα και επικαιρότητα. Οι εγγραφές μπορεί να αφορούν σε κάθε είδος τεκμηρίου (έντυπα βιβλία, άρθρα περιοδικών, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, πρακτικά συνεδρίων, οπτικοακουστικό υλικό κ.α.). Αν και η βάση έχει κατεξοχήν βιβλιογραφικό χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό προσφέρεται και η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.

Ταυτόχρονα επιχειρείται η κάλυψη όλων των περιόδων της μεταναστευτικής δραστηριότητας του Νεότερου Ελληνισμού όπως αυτές προσδιορίζονται από την έρευνα:

1.      Μεταναστευτικά ρεύματα κατά την περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας (14ος αιώνας-1830)

2.      Αποδημίες και παλιννοστήσεις από την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1830 – 1944)

3.      Μεταπολεμική αποδημία/παλιννόστηση (1944-1974)

4.      Σύγχρονη αποδημία/παλιννόστηση (1974 - μέχρι σήμερα)

 

Η διασφάλιση της επικαιρότητας της βάσης δεδομένων επιχειρείται με το διαρκή εμπλουτισμό της, ενώ φιλοδοξία της ερευνητικής ομάδας συνιστά η κατά το δυνατόν εξαντλητική κάλυψη των ευρύτερων και ειδικότερων θεματικών που σχετίζονται με την Ελληνική Διασπορά.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ